Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Café og Ølhalle "1892"
Rømersgade 22, 1362 København K, tlf. 33 33 00 47. Restaurant. Tilgængelighedsgennemsnit: 3.80. Kørestol kan lånes. Inspiceret den 16-02-2006 af Eva Glistrup.
Beskrivelse: Frokostrestaurant i den indre by i historiske lokaler. Det er Københavns eneste fredede kælderbeværtning. Restauranten ligger i tilknytning til Arbejdermuseet (se dette), men man skal ikke købe billet til museet for at bruge restauranten. Også selskaber.
Vurdering: Traditionel dansk frokost i høj madkvalitet. Prisniveau middel.
Parkering: Klasse 3. Parkering i de omkringliggende gader. Der er både kantstensparkering og skråparkering. Der er 2 handicap-pladser lidt nede ad Rømersgade ved Israels Plads.
Adgang: Klasse 3. Elevator i gården, man kan få nøglekort til den ved billetsalget i Arbejdermuseet. Elevatoren har bred dør og er ret stor (140 cm lang, 108 cm bred, døråbning 77 cm), gode betjeningsknapper. Antal klasse fem til tre indgange: 1.
Indre niveauforskelle: Klasse 5. Niveaufrit i restauranten. Et mindre sidelokale er utilgængeligt pga. trapper.
Toiletter: Klasse 5. Handicaptoilet i Arbejdermuseets forhal. Antal klasse fem og fire toiletter: 1.
Indretning: Klasse 3. Pæne pladsforhold, men de fleste borde er ikke til at komme ind under. Der er dog enkelte borde med god frihøjde (70 cm).

Kommentér stedet og/eller inspektionen af det (kræver at man er logget ind):

Kun for inspektøren af stedet:


Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark