Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Trente Mølle
Trentevej 7, 5672 Broby, tlf. 6268 1979. Seværdighed. Tilgængelighedsgennemsnit: 4.00. Inspiceret den 21-01-2003 af Thomas Leonard Gertz.
Beskrivelse: Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center.
Parkering: Klasse 3. Parkering i fri natur uden afmærkninger, grus, græs, toppede brosten.
Adgang: Klasse 4. Til hovedbygning er der indgang ad rampe bagom, til undervisning og toiletter er der niveaufri indgang . Antal klasse fem til tre indgange: 4.
Indre niveauforskelle: Klasse 5.
Toiletter: Klasse 4. Toilettet i gården er der adgang til udefra og alle døgnets timer. Antal klasse fem og fire toiletter: 2.
Indretning: Klasse 4.

Kommentér stedet og/eller inspektionen af det (kræver at man er logget ind):

Kun for inspektøren af stedet:


Tbasen:    Søg    Tilføj    Statistik    Vejledning    Debat    Log ind    Alt+y: RYK - Rygmarvsskadede i Danmark